woensdag, mei 22, 2024

De werkzaamheid van cannabisgebruik bij patiënten met ADHD

Gerelateerde artikelen

Een studie in Cureus heeft het verband onderzocht tussen cannabisgebruik en ADHD-symptomen, de effecten van cannabis op specifieke kernsymptomen van ADHD, en hoe cannabisgebruik executieve functiestoornissen gerelateerd aan ADHD kan beïnvloeden. In dit overzicht geven we een overzicht van de belangrijkste resultaten.

Mensen met ADHD gebruiken vaker regelmatig drugs of alcohol, en de zelfmedicatiehypothese is een mogelijke reden voor dit verband. Cannabis is wereldwijd een van de meest gebruikte illegale verdovende middelen en wordt in verband gebracht met verschillende gezondheidsproblemen, waaronder verminderde aandacht, verminderd werkgeheugen en verminderd uitvoerend functioneren.

Resultaten

  • Volgens verschillende onderzoeken hebben de meeste mensen met ADHD ook andere psychische aandoeningen en presteren kinderen met ADHD slecht op verschillende neuropsychologische gebieden, waaronder aanhoudende aandacht, verbaal en werkgeheugen, verwerkingssnelheid, reactie-inhibitie, beloningsverwerking, motivatie, cognitieve controle en impulsiviteit.
  • Cannabisgebruik door adolescenten wordt in verband gebracht met een verminderd verbaal en werkgeheugen, aanhoudende aandacht en verwerkingssnelheid. De hoeveelheid grijze stof in de hippocampus en amygdala is omgekeerd evenredig met het gebruik ervan.
  • Talrijke studies hebben aangetoond dat cannabisgebruik wordt geassocieerd met ADHD in de rechter hippocampus en cerebellaire vermis, en dat cannabisgebruikers dunnere corticale lagen hebben in de rechter precentrale en postcentrale gyri dan controles. Kelly et al. vond geen bewijs van een significant effect op de hersenen.
  • ADHD bestaat in 90% van de gevallen samen met een andere psychische aandoening, en tussen 34% en 46% van degenen die behandeling zoeken voor stoornissen in het gebruik van cannabis hebben ADHD.
  • De timing van het eerste gebruik van cannabis door een student is niet gekoppeld aan ADHD-symptomen.
  • Onoplettende symptomen van ADHD zijn in verband gebracht met problematisch cannabisgebruik bij mannen, maar niet bij vrouwen.
  • ADHD bij kinderen is een voorspeller van het begin en de snelheid van het gebruik van marihuana, en ADHD heeft geen invloed op het stoppen met cannabis bij patiënten met cannabisafhankelijkheid die therapie zoeken.
  • Volwassenen met ADHD-symptomen noemen vaak een slecht humeur en negatief affect als redenen om cannabis te gebruiken om hun symptomen te behandelen. Deze trend is ook waarneembaar bij veteranen en in de toekomst bij een volwassen steekproef van regelmatige cannabisgebruikers.
  • Uit online gesprekken zou blijken dat marihuana gunstig kan zijn voor ADHD, en cannabisveteranen zijn van mening dat cannabis minder gevaarlijk is dan andere drugs.
OOK INTERESSANT:   ADHD en ondernemersgedrag

Methode
Er zijn zoekopdrachten uitgevoerd in ScienceDirect, PubMed (MEDLINE), PubMed Central en Google Scholar om alle mogelijk relevante artikelen te vinden die het verband tussen cannabis en ADHD bespreken. Twee onderzoekers beoordeelden onafhankelijk full-text papers op de in- en exclusiecriteria. Er werd gezocht naar studies die tussen januari 2012 en januari 2023 online zijn gepubliceerd en die personen met ADHD die cannabis of synthetische cannabinoïden gebruikten, vergeleken met degenen die dat niet deden. Onderzoekers evalueerden het potentieel voor bias van elk onderzoek met behulp van het Cochrane Risk of Bias 2 (RoB 2)-algoritme, de Newcastle-Ottawa Scale (NOS), de Assessment of Multiple Systematic Reviews 2 (AMSTAR 2)-tool en de AXIS-tool. Resultaten Er werden 136 records geidentificeerd  met behulp van de verschillende zoekstrategieën in de databases, er werden 31 dubbele records handmatig verwijderd en 26 rapporten werden op kwaliteit beoordeeld voordat er 20 artikelen werden opgenomen. Deze omvatten zestien observationele cohorten, één meta-analyse, twee gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken en één cross-sectionele studie.

Discussie

Verschillende onderzoeken hebben alleen aandacht besteed aan ADHD-symptomen bij kinderen en hebben geen rekening gehouden met sekseverschillen in cannabisconsumptiegewoonten of ADHD-symptomen bij volwassenen. Ze hebben ook grotendeels de mogelijke effecten van cannabis op executieve disfunctie genegeerd.

De significante bevindingen wijzen met name op een verband tussen de frequentie van cannabisgebruik en de ernst van ADHD-symptomen, evenals op een licht verhoogd risico op CUD. Concluderend: onderzoek naar de effecten van gelijktijdig gebruik van cannabis bij adolescenten en jongvolwassenen met ADHD ontbreekt momenteel. Het is volgens de onderzoekers nodig om de gedetailleerde effecten van ADHD-medicatie en het roken van cannabis op ADHD-symptomen te bestuderen. Voorlopige studies onthullen afwijkingen in perfusie, veranderde hersenarchitectuur en veranderde dichtheid van dopaminetransporters. Het bewijs tot nu toe is niet doorslaggevend met betrekking tot de vraag of cannabisgebruik een verslavend effect of interacties heeft, zowel gunstig als schadelijk. De bewijsbasis is op dit moment relatief klein, dus er is meer onderzoek nodig. Het begrijpen van de neurologische impact van cannabisgebruik is essentieel om zowel klinische als maatschappelijke redenen, vooral in populaties zoals kinderen met ADHD, die bijzonder kwetsbaar voor hen kunnen zijn, gezien de toegenomen toegankelijkheid en het gebruik van cannabis door de legalisering en de potentie van cannabisformuleringen.

OOK INTERESSANT:   Gestructureerde bewegingsinterventies bij kinderen en adolescenten met ADHD

Dhamija D, Bello A O, Khan A A, et al. (June 26, 2023) Evaluation of Efficacy of Cannabis Use in Patients With Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Systematic Review. Cureus 15(6): e40969. doi:10.7759/cureus.40969

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Een studie in Cureus heeft het verband onderzocht tussen cannabisgebruik en ADHD-symptomen, de effecten van cannabis op specifieke kernsymptomen van ADHD, en hoe cannabisgebruik executieve functiestoornissen gerelateerd aan ADHD kan beïnvloeden. In dit overzicht geven we een overzicht van de belangrijkste resultaten.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen