vrijdag, mei 24, 2024

De subjectieve ervaring van depressie

Gerelateerde artikelen

In World Psychiatry is een review verschenen over de subjectieve ervaring van depressie, geschreven door ervaringsdeskundigen en academici. Het onderzoekt de subjectieve wereld van depressie, inclusief veranderde emoties en lichamelijke gewaarwordingen, een verlies van zelfgevoel en doel, en een veranderde perceptie van tijd. Het document bespreekt ook de ervaringen met depressie in verschillende culturen, etnische en raciale minderheden en geslachten, waarbij de impact van stigma en stereotypen wordt benadrukt. Daarnaast onderzoekt het de subjectieve aard van herstel van een depressie, inclusief contrasterende houdingen ten opzichte van herstel, de ervaring van het ontvangen van farmacologische behandelingen, psychotherapie en sociale en fysieke gezondheidsinterventies.

De belangrijkste thema’s van de subjectieve ervaring van depressie, zoals uiteengezet in het artikel, zijn:

  • De ervaring van emoties en het lichaam: Depressie wordt gekenmerkt door een veranderde ervaring van emoties, zoals het gevoel overweldigd te zijn door negatieve emoties en het niet kunnen ervaren van positieve emoties. Het gaat ook om een ​​zwaar, pijnlijk lichaam zonder energie en een gevoel van onthechting van de geest, het lichaam en de wereld.
  • De ervaring van het zelf: Depressie leidt tot verlies van een gevoel van doelgerichtheid en existentiële hoop. Er is een discrepantie tussen het verleden en het depressieve zelf, het gevoel pijnlijk opgesloten te zitten, en een verlies van controle over iemands gedachten en het vermogen om op de wereld in te spelen. Individuen kunnen zich ook verdoofd, leeg, niet-bestaand, dood voelen en zelfs dromen van de dood als mogelijke ontsnappingsroute.
  • De ervaring van tijd: Depressie verandert de perceptie van tijd. Dit omvat het ervaren van een verandering van vitale bioritmen, een overweldigend verleden, een stagnatie van het heden en een gevoel van de onmogelijkheid van de toekomst.
  • De ervaring van depressie in de sociale en culturele context: Depressie beïnvloedt interpersoonlijke ervaringen, waaronder het worstelen met communicatie, het voelen van eenzaamheid en vervreemding, en het waarnemen van stigma en stereotypen. De ervaring van depressie varieert ook tussen verschillende culturen, etnische of raciale minderheden en geslachten.
  • De subjectieve aard van herstel van een depressie: De ervaring van herstel van een depressie varieert van persoon tot persoon. Er zijn verschillende opvattingen over herstel, en het kan worden gezien als een reis of een ontdekkingsproces. Het artikel onderzoekt ook de ervaringen met het ontvangen van farmacologische behandelingen, psychotherapie en sociale en fysieke gezondheidsinterventies in de context van herstel van een depressie.

    Deze thema’s bieden een uitgebreid inzicht in de subjectieve ervaring van depressie en de impact ervan op verschillende aspecten van iemands leven.
OOK INTERESSANT:   'Gladheid' in delen van het hersenoppervlak kan het risico op depressie verhogen

De subjectieve aard van herstel van een depressie
Dit wordt gekenmerkt door contrasterende houdingen en ervaringen. Individuen kunnen een ambivalente houding hebben tegenover verschillende componenten van het herstelproces en kunnen het concept van ‘herstel’ anders opvatten. Sommigen beschouwen herstel misschien als het simpelweg verdwijnen van symptomen, een terugkeer naar hun vroegere zelf, of een toekomst die zich begint te openen. Anderen zien het misschien als een diepgaande existentiële rijping of een ontdekkingsreis die niet noodzakelijkerwijs een einde kent. Het herstelproces is vaak onvoorspelbaar en cyclisch en verloopt niet lineair. Het houdt in dat we erkennen dat depressie niet alleen een biomedische stoornis is, maar een menselijke ervaring, en dat dit tot een positieve existentiële verandering kan leiden. De perceptie van herstel varieert van persoon tot persoon en kan gepaard gaan met het onderkennen van iemands kwetsbaarheid en de behoefte aan professionele hulp. Over het geheel genomen benadrukt de subjectieve aard van herstel de complexiteit en individualiteit van het proces, waarbij het belang wordt benadrukt van het begrijpen en ondersteunen van individuen op hun unieke reis naar welzijn.

De verschillende ervaringen met het ontvangen van farmacologische behandelingen, psychotherapie en sociale en fysieke gezondheidsinterventies
Het artikel beschrijft ook de verschillende ervaringen met het ontvangen van farmacologische behandeling, psychotherapie en sociale en fysieke gezondheidsinterventies in de context van depressie.

Wat betreft farmacologische behandelingen hebben mensen met een depressie uiteenlopende ervaringen. Terwijl sommigen geloven dat antidepressiva nodig zijn om hun symptomen en het algehele herstel te verbeteren, drukken anderen hun ambivalentie uit. Ze kunnen zich ongemakkelijk voelen zonder medicatie en dit beschouwen als een basis voor functioneren, ook al kunnen ze nog steeds bang zijn voor bijwerkingen. Antidepressiva worden over het algemeen als nuttig beschouwd, hoewel ze depressie mogelijk niet volledig elimineren. Er kan echter ook een subjectieve perceptie bestaan ​​van afhankelijkheid van medicijnen om het welzijn en het vermogen om te functioneren te behouden.

Op het gebied van psychotherapie rapporteren individuen uiteenlopende ervaringen. Sommigen beschouwen psychotherapie als een veilige ruimte waar ze zich welkom en begrepen voelen en in staat zijn hun lijden en problemen vrijuit te uiten. Ze kunnen opluchting, bevrijding en een gevoel van authenticiteit ervaren. Psychotherapie kan leiden tot een groter zelfbewustzijn, een groter vertrouwen in de toekomst en nieuwe perspectieven op levensuitdagingen. Anderen kunnen echter negatieve ervaringen hebben en het gevoel hebben dat psychotherapie niet volledig tegemoetkomt aan hun behoeften of verwachtingen. Ze voelen zich mogelijk bedreigd, ervaren zorgen over hun zelfidentiteit en twijfelen aan de effectiviteit van de therapie.

Sociale en fysieke gezondheidsinterventies worden over het algemeen gezien als ondersteunend en versterkend. Ergotherapie geeft individuen bijvoorbeeld een gevoel van empowerment, verbeterde zelfeffectiviteit en zelfvertrouwen. Het kan individuen ook helpen nieuwe vaardigheden en inzichten te ontdekken in hun levensuitdagingen, waardoor hoop voor de toekomst wordt gevoed. Peer support wordt vaak ervaren als een moment van delen, acceptatie en begrip, waardoor gevoelens van eenzaamheid en vervreemding worden verminderd. Lichamelijke beweging wordt gezien als een manier om de lichamelijke ervaring en vitaliteit te herstellen en opnieuw verbinding te maken met het zelfgevoel. Sociale interventies, zoals het deelnemen aan praktische activiteiten of deelname aan steungroepen, kunnen ook een gevoel van empowerment en afleiding van negatieve gedachten bieden. Over het geheel genomen variëren de ervaringen met het ontvangen van deze interventies bij mensen met een depressie, wat het belang benadrukt van gepersonaliseerde en patiëntgerichte benaderingen bij het aanpakken van hun unieke behoeften en voorkeuren.

OOK INTERESSANT:   Overwegingen bij het selecteren van een antidepressivum

Implicaties en relevantie
Het artikel benadrukt de noodzaak om de persoonlijke perspectieven en ervaringen van mensen met depressie serieus te nemen en te integreren in klinische praktijk, onderzoek en onderwijs. Het beschrijft de verschillende aspecten van de geleefde ervaring van depressie, waaronder de veranderde ervaring van emoties, het zelfbeeld en de perceptie van tijd, evenals de impact van depressie op sociale en culturele contexten. Het artikel benadrukt ook de subjectieve aard van herstel van depressie en de ervaringen van het ontvangen van verschillende behandelingen. De bevindingen van dit artikel kunnen waardevolle inzichten bieden voor het verbeteren van de zorg voor mensen met depressie en het vergroten van het begrip van deze aandoening.

Fusar-Poli, P., Estradé, A., Stanghellini, G., Esposito, C. M., Rosfort, R., Mancini, M., Norman, P., Cullen, J., Adesina, M., Benavides Jimenez, G., da Cunha Lewin, C., Drah, E. A., Julien, M., Lamba, M., Mutura, E. M., Prawira, B., Sugianto, A., Teressa, J., White, L. A., Damiani, S., Vasconcelos, C., Bonoldi, I., Politi, P., Vieta, E., Radden, J., Fuchs, T., Ratcliffe, M., Maj, M. (2023). The lived experience of depression: a bottom-up review co-written by experts by experience and academics. World Psychiatry, 22(3), 352-363.

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

In World Psychiatry is een review verschenen over de subjectieve ervaring van depressie, geschreven door ervaringsdeskundigen en academici.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen