vrijdag, mei 24, 2024

ADHD en internetverslaving onder medische studenten

Gerelateerde artikelen

Een nieuwe studie bij 501 medische universiteitsstudenten tussen de 18 en 25 jaar met een bacheloropleiding heeft aangetoond dat ADHD bij volwassenen een van de redenen kan zijn die leiden tot internetverslaving onder studenten. De resultaten zijn gepubliceerd in Indian Journal of Neurosciences.

Internetverslaving
Internetverslaving, ook wel bekend als problematisch internetgebruik, is een fenomeen dat in Nederland, net als in andere landen, steeds meer aandacht krijgt. Hoewel er geen exacte cijfers zijn over het aantal mensen dat lijdt aan internetverslaving in Nederland, wijzen verschillende onderzoeken en bronnen op een groeiend probleem. Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd om de omvang van internetverslaving in Nederland te bepalen. Deze studies suggereren dat ongeveer 1,5% tot 3,5% van de Nederlandse bevolking een vorm van problematisch internetgebruik vertoont.

Internetverslaving wordt nog steeds onderzocht en er is nog geen formele diagnose opgenomen in de huidige editie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Toch erkennen experts het probleem en wordt er voortdurend onderzoek gedaan om het beter te begrijpen en effectieve behandelmethoden te ontwikkelen.

Methode
Het betreft een cross-sectionele studie waarbij 501 medische universiteitsstudenten van een bachelor-opleiding tussen de 18 en 25 jaar betrokken waren. De Adult ADHD Self-report-schaal (ASRSv1.2) werd toegepast om te screenen op ADHD bij volwassenen. Young’s internetverslavingsschaal (IAT) werd toegepast om internetverslaving te inventariseren.

Resultaten
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 20,3 jaar. De meeste deelnemers (54,9%) die positief screenden op ADHD bij volwassenen behoorden tot de jongere leeftijdsgroep (20-21 jaar).
Milde internetverslaving werd gezien bij 34,5% van de deelnemers, matig bij 6,4%, ernstig bij 0,2% en 58,9% had geen internetverslaving. Studenten die positief hadden gescreend op ADHD bij volwassenen rapporteerden meer verslavende neigingen.

OOK INTERESSANT:   De implicaties van alcohol vermengd met energiedrankjes vanuit medisch en sociaal-juridisch oogpunt

Risicogroepen
Hoewel internetverslaving zich in principe bij mensen van alle leeftijden kan voordoen, lopen jongeren en adolescenten mogelijk een groter risico. Dit komt omdat ze vaker online actief zijn en meer tijd besteden aan sociale media, online gaming en andere internetgerelateerde activiteiten.

Conclusies
Hogere niveaus van ADHD-symptomen werden in verband gebracht met een verhoogde internetverslaving onder medische universiteitsstudenten met een bacheloropleiding. Deze studie toont aan dat ADHD bij volwassenen een van de redenen kan zijn die leiden tot internetverslaving onder studenten. Een goed begrip van de omvang van het probleem is essentieel voor vroege screening en tijdige psychiatrische interventie voor een beter functioneel resultaat voor de studenten.

Symptomen en gevolgen
Internetverslaving kan leiden tot diverse symptomen, zoals het verliezen van controle over de tijd die online wordt doorgebracht, verminderde interesse in andere activiteiten, slaapstoornissen en problemen in persoonlijke relaties. Het kan ook depressie, angst en eenzaamheid verergeren.

Behandeling
Er zijn verschillende behandelmethoden beschikbaar voor internetverslaving in Nederland. Deze omvatten individuele therapie, groepstherapie en online zelfhulpinterventies. Gespecialiseerde klinieken en behandelcentra bieden vaak programma’s aan die gericht zijn op het beheersen en verminderen van problematisch internetgebruik.

Voorlichting en preventie
Om internetverslaving tegen te gaan, wordt er in Nederland gewerkt aan voorlichtingscampagnes en preventieve maatregelen. Deze zijn gericht op zowel individuen als ouders, scholen en andere instellingen om bewustzijn te creëren en gezond internetgebruik te bevorderen.

Afshan N, Bodepudi S, Benerji T, Kodali M, Parvathaneni K M, Adult ADHD and internet addiction among undergraduate medical college students. IP Indian J Neurosci 2023;9(1):29-35

Meer over dit onderwerp

Reacties

Ook in PSYMAG

Een nieuwe studie bij 501 medische universiteitsstudenten tussen de 18 en 25 jaar met een bacheloropleiding heeft aangetoond dat ADHD bij volwassenen een van de redenen kan zijn die leiden tot internetverslaving onder studenten. De resultaten zijn gepubliceerd in Indian Journal of Neurosciences.

Alleen voor abonnees

De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor ingelogde abonnees. Een abonnement kost slechts €30,- per jaar. Hiervoor krijg je toegang tot alle beschikbare content, inclusief het maandelijkse pdf-vaktijdschrift (verschijnt 12x per jaar).

€30,-per jaar

PSYMAG verschijnt ook als PDF-vaktijdschrift. Voor slechts €30,- per jaar ontvang je naast toegang tot alle content op www.psymag.nl ook 12x per jaar dit tijdschrift in je digitale mailbox.

Populaire artikelen