Postnatale depressie, behandelen of niet behandelen?

Gerelateerde artikelen

Hoewel selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) worden aanbevolen voor de behandeling van postnatale depressie (PND), heeft een gebrek aan bewijs met betrekking tot de langetermijngevolgen van postnataal SSRI-gebruik geleid tot aarzeling bij voorschrijvers. De bevindingen van een nieuwe studie suggereren dat SSRI-behandeling voor PND langetermijnvoordelen kan opleveren.

Het originele onderzoeksartikel is een preprint en is (nog) niet door vakgenoten beoordeeld. Het rapporteert nieuw medisch onderzoek dat nog moet worden geëvalueerd en dus niet mag worden gebruikt als leidraad voor de klinische praktijk.

Methode

De huidige studie maakte gebruik van longitudinale gegevens van in totaal 60654 moeder-kindparen die deelnamen aan de Noorse Mother and Child Cohort Study (MoBa) om verbanden te onderzoeken tussen PND en maternale uitkomsten (depressie en angst, relatietevredenheid) en kinduitkomsten (motoriek en taalgebruik), ontwikkeling, emotionele en gedragsproblemen) vanaf de geboorte tot postpartum jaar 5. De onderzoekers hebben getest of postnatale SSRI-behandeling de effecten van PND op de uitkomsten van moeder en kind modereerde. Een propensityscore* werd gebruikt om te controleren op pre-/prenatale factoren die van invloed waren op de kans op het krijgen van SSRI’s.

De propensityscore is de waarschijnlijkheid van het toewijzen van een behandeling, afhankelijk van de waargenomen baselinekenmerken. De propensityscore stelt iemand in staat om een ​​observationele (niet-gerandomiseerde) studie op te zetten en te analyseren, zodat deze enkele van de specifieke kenmerken van een gerandomiseerde gecontroleerde studie nabootst.

Resultaten

PND werd in verband gebracht met slechte resultaten op het gebied van de geestelijke gezondheid van de moeder en problemen in de ontwikkeling van het kind. Het gebruik van SSRI’s verzachtte de associaties tussen PND en latere geestelijke gezondheidsklachten van de moeder en externaliserend gedrag van het kind tot postpartumjaar 5. Er werden geen aanwijzingen gevonden dat het gebruik van SSRI’s verband hield met een verhoogd risico op negatieve uitkomsten op emotioneel, gedrags-, motorisch en taalontwikkeling bij nakomelingen.

OOK INTERESSANT:   Risico op overlijden door zelfmoord na behandeling met elektroconvulsietherapie voor depressie

Conclusie

De bevindingen van de voorliggende studie suggereren dat SSRI-behandeling voor PND langetermijnvoordelen kan opleveren door de nadelige associaties tussen PND en daaropvolgende depressie van de moeder en externaliserend gedrag van het kind te verzwakken. De studie biedt waardevolle informatie voor clinici en vrouwen met PND om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de behandeling.

Bronnen en aanvullende informatie

Verder lezen? De inhoud van dit artikel is alleen zichtbaar voor PREMIUM abonnees.

Jij bent niet ingelogd of hebt (nog) geen (actief) PREMIUM abonnement en dus kun je dit artikel niet lezen. Voor een PREMIUM abonnement betaal je slechts €30,- per jaar (€25,- voor studenten).
Er wordt vertrouwelijk met jouw e-mailadres omgegaan.

Meer over dit onderwerp

Reacties

Populaire artikelen