De effecten van verschillende trainingsbenaderingen op ADHD bij volwassenen

Gerelateerde artikelen

Een artikel in Behavioral Sciences beschrijft een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar de effecten van verschillende trainingsmethoden op Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) bij volwassenen.

Highlights

  • Het doel van deze studie was om de effecten van aërobe fietsen en Hatha yoga-oefeningen op ADHD-symptomatologie bij volwassenen met de aandoening te onderzoeken, in tegenstelling tot een gezonde controlegroep.
  • Voor de controlegroep was er alleen een correlatie met temporale impulsiviteit, terwijl voor degenen met ADHD, maten van de Adult Self-Report Scale correleerden met enkele maatregelen van aandacht, cognitieve en temporale impulsiviteit en beweging, maar niet met motorische impulsiviteit.
  • De resultaten geven aan dat slechts tien minuten fietsen of Hatha yoga gunstig kan zijn voor individuen met ADHD, waarbij hun temporale impulsiviteit wordt verminderd. De ASRS-totaal en ARSR-IA correleerden significant met zowel de intensiteit als de frequentie van beweging.
  • De resultaten suggereren dat de effecten van gezonde controles verder onderzoek vereisen, en dat lichaamsbeweging niet altijd gunstig kan zijn voor cognitie bij deze individuen.

De auteurs benadrukken in het artikel dat er beperkte kennis bestaat over het gebruik van lichaamsbeweging als interventie bij volwassenen met ADHD. In het onderzoek zijn drie trainingsgroepen onderzocht, waaronder een groep die aerobe oefeningen deed, een groep die yoga beoefende en een controlegroep die geen oefeningen deed.

De resultaten toonden aan dat beide trainingsgroepen verbeteringen vertoonden in symptomen van ADHD, zoals aandachtsproblemen en hyperactiviteit, in vergelijking met de controlegroep.

De auteurs concluderen dat lichaamsbeweging een effectieve interventie kan zijn voor volwassenen met ADHD en dat verder onderzoek nodig is om de meest geschikte trainingsmethoden te identificeren.

Deze informatie is alleen zichtbaar voor PREMIUM abonnees.

Voor sommige inhoud (zoals verwijzingen en bronvermeldingen of andere relevante informatie) heb je een actief PREMIUM abonnement nodig. Jij bent niet ingelogd of hebt (nog) geen (actief) PREMIUM abonnement en dus kun je deze informatie niet lezen.
Er wordt vertrouwelijk met jouw e-mailadres omgegaan.

Meer over dit onderwerp

Reacties

Populaire artikelen