ADHD en ondernemersgedrag

Gerelateerde artikelen

Uit nieuw onderzoek – gepubliceerd in de Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences – is gebleken dat ADHD-symptomen een positief verband hebben met ondernemersgedrag, en dat dit verband gedeeltelijk wordt gemedieerd door zelfeffectiviteit. Met andere woorden, mensen met ADHD-symptomen kunnen meer ondernemersgedrag vertonen en dit kan deels worden verklaard door een hoger gevoel van zelfeffectiviteit.

Het onderzoek benadrukt het belang van het erkennen van neurodiversiteit in de context van ondernemerschap en suggereert dat mensen met ADHD-symptomen unieke ondernemerskwaliteiten kunnen hebben die kunnen worden versterkt door hun gevoel van zelfeffectiviteit.

ADHD en ondernemersschap

Er is al vaker onderzoek gedaan naar de relatie tussen ADHD en ondernemerschap. Hoewel er geen specifieke cijfers zijn over het aantal ondernemers met ADHD, suggereren sommige studies dat mensen met ADHD oververtegenwoordigd zijn in ondernemerskringen.

Een studie uit 2015 gepubliceerd in het Journal of Business Venturing concludeerde bijvoorbeeld dat ondernemers met ADHD vaker geneigd waren om nieuwe bedrijven op te richten en dat deze bedrijven vaker groeiden en succesvoller waren dan bedrijven opgericht door mensen zonder ADHD.

Een ander onderzoek uit 2018, gepubliceerd in het Journal of Attention Disorders, keek naar de relatie tussen ADHD en ondernemerschap in een populatie van studenten. De onderzoekers ontdekten dat studenten met ADHD een hogere neiging hadden om te kiezen voor een carrière als ondernemer dan studenten zonder ADHD.

Deze informatie is alleen zichtbaar voor PREMIUM abonnees.

Voor sommige inhoud (zoals verwijzingen en bronvermeldingen of andere relevante informatie) heb je een actief PREMIUM abonnement nodig. Jij bent niet ingelogd of hebt (nog) geen (actief) PREMIUM abonnement en dus kun je deze informatie niet lezen.
Er wordt vertrouwelijk met jouw e-mailadres omgegaan.

Meer over dit onderwerp

Reacties

Populaire artikelen