zaterdag, april 13, 2024

Cover

Zelfmoordprofielen: een stap naar effectievere preventie

In nieuw baanbrekend onderzoek zijn profielen van 306.800 zelfmoordslachtoffers en tekenen van zelfmoordintentie onderzocht om inzicht te krijgen in verschillende groepen zelfmoordslachtoffers en de daarbij behorende karakteristieken. De interessante resultaten van het onderzoek tonen aan dat er vijf verschillende profielen van zelfmoordslachtoffers kunnen worden geïdentificeerd op basis van specifieke omstandigheden die hebben geleid tot de zelfmoord: comorbide geestelijke gezondheids- en middelengebruiksstoornissen; alleen mentale stoornissen; crisis-, alcoholgerelateerde en intieme partnerproblemen; lichamelijke gezondheidsproblemen; en polysubstantiegebruik. Deze profielen bieden inzicht in de diverse achtergronden en omstandigheden van zelfmoordslachtoffers.

Psilocybine-therapie bij alcoholgebruiksstoornissen

Een groeiend aantal studies suggereert dat psilocybine, de psychoactieve stof in bepaalde paddenstoelen, ook bekend als "magische paddenstoelen", een veelbelovende behandeling kan zijn voor alcoholgebruiksstoornissen (AUD). Recent onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 'Scientific Reports', biedt nieuwe inzichten in hoe psilocybine-therapie de werking van de hersenen bij AUD kan veranderen.
spot_img

Microbiota-immuun-herseninteracties

Steeds meer bewijs suggereert dat communicatie tussen de darmen en de hersenen de sleutel zou kunnen zijn tot het begrijpen van meerdere neuropsychiatrische stoornissen, waarbij het immuunsysteem op de voorgrond treedt als een belangrijke mechanistische bemiddelaar.

Combinatietherapie versus antidepressiva monotherapie voor de behandeling van patiënten met acute depressie

Het combineren van antidepressiva wordt vaak toegepast bij de behandeling van acute depressie, maar studies hebben tot dusverre tegenstrijdige resultaten opgeleverd. In een systematische review en meta-analyse van 39 onderzoeken met 6751 patiënten is de werkzaamheid en verdraagbaarheid van combinatietherapie in vergelijking met monotherapie bij de behandeling van acute depressie onderzocht.